Ρούχα Λάτιν

Ο χορός λάτιν κατάγεται από την λατινική Αμερική. Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί πως με τον όρο λάτιν χοροί, αναφερόμαστε σε ένα πλήθος χορών της Λατινικής Αμερικής ή χορών που το στυλ τους παραπέμπει σε αυτούς. Αναφορικά με το δεύτερο αξίζει να αναφερθεί η συλλογή Ballroom χορού, γνωστή ως Διεθνής Λάτιν χορός. Οι λάτιν χοροί είναι…

Details